Dresscode

När du blir inbjuden till en större fest eller firande är det inte ovanligt att du stöter på ordet ”dresscode”. Det är kort förklarat ett sätt för festanordnaren att berätta för sina gäster vilken typ av klädsel de förväntas ha. Man kan säga att det finns fem huvudklädkoder, formell klädsel, smoking, vilket är ett steg nedanför den formella klädkoden och den tredje är mörk kostym/klänning och kjol vilket förklarar sig själv. Den fjärde klädkoden är kavaj och är lite lösare jämfört med de tidigare samtidigt som de fortfarande bör vara något formella. Den sista klädkoden är ”kostym eller ”maskerad” och betyder att alla gäster bör vara utklädda.

Trots att dessa fem är de vanligaste finns det en rad med andra varianter. De kan rikta sig efter ett visst tema, till exempel 60-tals klädsel eller sommarfin. Får du en inbjudan med en sådan dresscode kan du välja rätt fritt vad du ska klä dig i så länge du följer temat. Skulle du känna dig osäker på vilken klädkod som gäller kan du alltid välja en klädsel som går att beskriva både som formell och mer avslappnad. Eller fråga helt enkelt den som anordnar festen om vad som gäller.

Next article

Klädsel för företagsfest