Hur du som festarrangör kan förbättra likviditeten

Ett vanligt bekymmer för den som försörjer sig som festarrangör är bristen på likviditet, det vill säga att ha tillräckligt med pengar i kassan. Detta gäller framförallt för den som relativt nyligen har startat sin verksamhet. I uppstartsfasen av ett företag kommer alltid utgifterna före intäkterna. För de flesta företag tar det i regel ett eller ett par år innan man uppnår en stabil likviditet.

En svag likviditet leder ofta till att det blir komplicerat att investera i till exempel utrustning eller marknadsföring. Alla medel används för att arrangera de löpande festarrangemangen vilket medför att det inte finns pengar över till annat. Investerar man inte i olika marknadsföringsaktiviteter blir det närmast omöjligt att få verksamheten att växa. Som bekant är gäller att “syns man inte så finns man inte”. Och då är det svårt att hitta nya kunder.

Förskottsbetalning från kunderna

Ett enkelt sätt för att få en bättre likviditet är att alltid begära förskottsbetalning från kunderna. Detta medför att du själv inte behöver “ligga ute” med pengar för inköpen till festen som du ska arrangera. Istället använder du dig av det förskott som du fått från kunden. Vilket belopp som ska betalas innan festen beror på situationen och din förhandlingsförmåga. Du kan mycket väl begära att kunden måste betala hela arvodet i förväg. Vanligare är emellertid att kunden erlägger en viss del i förskott och resten först när festen är genomförd.

Använd dig av factoring och få betalt tidigare

Lyckas du inte övertyga kunden att erlägga betalning i förskott innebär detta att du skickar en faktura till kunden efter det att festen är genomförd. Som regel är betalningstiden på fakturor 30 dagar vilket innebär att du kommer att få betalt först drygt en månad efter att du har utfört allt arbete.

En utmärkt lösning för att du ska få betalt tidigare är att du använder dig av factoring för dina fakturor. Enkelt förklarat innebär factoring att du säljer din faktura till ett factoringföretag som omgående betalar dig. Därefter betalar din kund till factoringföretaget när fakturan förfaller efter 30 dagar. Genom att använda dig av factoring får du därmed in pengar på kontot drygt en månad tidigare, vilket kan vara avgörande för att du själv ska kunna reglera dina egna fakturor i rätt tid.

Ansöka om lån

Ett ytterligare alternativ är att du ansöker om ett lån till ditt företag. Detta är oftast det bästa alternativet och det ger dig både andrum och en möjlighet att göra en offensiv satsning och inte endast överleva mellan uppdragen. Blir du beviljad ett större lån kan du till exempel satsa på en professionell webbplats, genomföra marknadsföringskampanjer och dessutom köpa in utrustning i form av datorer, skrivare och olika programvaror. Då har du goda förutsättningar för att bedriva din verksamhet och att lyckas som festarrangör.

Previous article

Marknadsför festen via e-post

Next article

Planera fest