Fest efter en begravning?

Många vill inte tänka tanken att anordna en fest efter en begravning. Faktum är att många inte ens vill tänka på begravning över huvud taget.

Det enda som är garanterat från den dagen vi föds är att vi kommer att dö. Frågan är om det kommer att ske förr eller senare, förhoppningsvis senare. I och med corona pandemin har vi alla fått en erinran om vår egen dödlighet. Vi har blivit abrupt påminda om att syskon, mamma eller pappa, mor- eller farföräldrar, släktingar samt vänner kommer en dag att gå bort och de kommer inte att komma tillbaka.

I gamla tider var begravningen en stor fest och kunde jämföras med en bröllopsfest. Traditionellt drack gästerna gravöl efter begravningen. Gravöl innebar mer än att bara dricka öl utan innefattade även en måltid som åts av gästerna efter det att begravningen var över. Gravölet var väl förberett och begravningsgästerna hade ofta med sig gåvor som vanligtvis bestod av mat. Begravningen slutade med andra ord med en stor fest och måltid.

Begravningsfester är inte ovanliga idag. Vanligtvis är det den sista önskan från den avlidna att det ska vara en fest efter begravningen. För den som planerat i förväg hur de vill att deras begravning ska se ut ingår många gånger just en önskan om en fest. Anledningen är att de inte vill att deras nära och kära ska ha sorg som sista minne av deras bortgång utan istället ha ett fint minne av en fest som en hyllning till livet.

Det är en tuff och svår uppgift att ordna med en begravning men det finns hjälp att få så att det inte behöver vara allt för betungande. Begravningsbyråer som exempelvis Lova Begravningsbyrå hjälper till att planera begravningen och kommer att sköta allt. Rådgivning är kostnadsfri och det finns även möjlighet att skräddarsy begravningen med deras hjälp. En representant från https://lovabegravning.se/ kommer att finnas på plats under hela begravningen för att ta hand om det praktiska. Efter begravningen kan anordnas en fest för begravningsgästerna om den avlidne önskade detta.

Som vi alla vet har corona pandemin ställt till det rejält för att anordna fester eller sammankomster och det finns begränsningar för hur många som får delta. Även om pandemin ser ut att gå mot sitt slut gäller fortfarande dessa begränsningar tills dess att de lyfts. Hur anordnar man ett sista farväl under coronatider och kan man anordna en begravningsfest? I nuläget får endast tjugo personer (exklusive personal) vistas i en ceremonilokal eller kapell under en begravningsceremoni. Begravningsfesten får (enligt dagens regler) endast bestå av max åtta personer oavsett om det är en privat fest i hemmet eller i en festlokal.

I och med dessa regler kan en begravningsfest bli en fest för närmsta familjen och/eller vänner. Alternativt kan bokas bord på en restaurang där max fyra personer kan sitta per bord. Bästa alternativet är nog att ordna en begravningsfest mer privat eftersom en begravning innebär för många gäster en stor sorg. Festen efteråt är för att ge gästerna ett lättare hjärta och ett varmare minne att bära med sig.